Diverse mededelingen en activiteiten

RIJPAARDEN FOKVERENIGING LIMBURG

Secretaris M. Lamers-Couwenberg

Deurneseweg 90

5812 AR  Heide

Gsm (06) 16 19 08 46

E-mail mc.lamers@gmail.com

Bank: NL67RABO014.42.94.885

 Roggel, 19 januari 2024

Beste leden en begunstigers,

Hierbij wat korte mededelingen over verschillende geplande activiteiten en informatie.

Zondag 28 januari 17.00 uur nieuwjaarsbijeenkomst met groot buffet in de Turfhoeve te Sevenum, voorafgegaan door excursie naar Van Dijck Groenteproducties te America (ontvangst 14.45 uur). Opgave mogelijk tot 20 januari via e-mail naar mc.lamers@gmail.com of telefonisch (06) 29536164.

Maandag 22 januari 19.00 uur: trainingsavond Fokker zoekt Ruiter in de Vosberg te Panningen.

Zaterdagmiddag 24 februari: excursie Stal Schep te Tull en t Waal (nadere informatie volgt).

Dinsdag 12 maart: Jaarvergadering met inleiding door Luc Tilleman van T&L Horses, België (meer informatie volgt nog).

Op de rol staat tevens een avond over voeding door ir. Rob Krabbenborg hoofd Nutritie PAVO  en een excursie naar een dressuurstal. Zodra er meer bekend is, hoort u dat van ons.

I en R-regeling voor paarden

Zoals u weet gaat de NVWA  handhaven op de naleving van de door de EU ingestelde I en R-regeling. Dat betekent dat iedere locatie met paarden een UBN-nummer moet hebben. De paspoorten van uw paarden moeten in de Nederlandse database geregistreerd zijn en bij het RVO op uw naam staan. Per 1 januari jl. kunt u buitenlandse paspoorten niet meer zelf in Nederland registreren. Dit kunt u laten doen door een Nederlands Stamboek van uw keuze; daar kunt u contact mee opnemen. Voor verdere vragen over o.a. het actueel houden van uw stallijst bij RVO, kunt u ook de hulplijn van RVO bellen: (088) 0424747 optie 4 “dieren”.

Geef uw naam door voor de zienswijze i.v.m. plannen laagvliegende helikopters en heropening Vliegveld “De Peel”

De Werkgroep Bezorgde Paardenhouders houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Plannen defensie: meer vliegen F35 – groter laagvlieggebied helikopters (vanaf Venlo tot Eindhoven) en 80% meer laagvliegen – landingsbaan transportvliegtuig

In december is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) verschenen. Hierin staan verschillende plannen van Defensie voor onder andere haar vliegvelden. Op deze notitie kan door iedereen een zienswijze worden ingediend. Daarna gaat Defensie met de zienswijzen aan de slag en onderzoeken of en waar haar plannen passen.

Op dit moment wordt concreet voor de regio Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant aangekondigd in de notitie:

–              In plaats van 1.800 starts en 1.800 landingen met de F35 in Vredepeel wordt nu gesproken over 2.300 starts en 2.300 landingen

–              Verder willen ze een zandlandingsbaan voor een transportvliegtuig, aanleggen, maar of dit dan betekent dat de F35 er niet komt of juist beiden is niet duidelijk 

–              Wat vervelender is, is dat ze het laagvlieggebied voor helikopters fors willen uitbreiden richting Asten/Eindhoven (zie kaartje: geel is huidig laagvlieggebied, gestreept is extra wens). En ze willen het laagvliegen met 80% toe laten nemen. 

Wat kunt u doen?

U kunt uw zorgen uitspreken richting defensie door het indienen van een zienswijze op deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau via een digitaal formulier (https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie/indienen-zienswijze?utm_source=Laposta&utm_campaign=Vliegbasis+De+Peel+nr11&utm_medium=email) of door uw zienswijze op de post te sturen naar:

Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid

O.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie – Postbus 20701 – 2500 ES  Den Haag

Zeker als u een bedrijf heeft, is het zinvol om uw rechtsbijstandverzekering hiervoor in te schakelen. Zorg dat uw zienswijze voor 12 februari binnen is.

Liever makkelijk? Geef uw naam door aan de werkgroep

Mogelijk vindt u het lastig om een zienswijze in te dienen of bent u een particulier. De werkgroep heeft een samenwerking met een goede advocaat die namens ons een zienswijze gaat schrijven. Wij zijn zeer geholpen als we zoveel mogelijk namen van paardenhouders/ruiters/paardenbedrijven mogen noteren onder onze zienswijze. We hebben tijdens de informatieavond in juli 2023 ook grote steun van enorm veel paardenhouders gevoeld. Daarom maken we graag gebruik van uw steun. Wij hopen dan ook dat u mee wilt doen en dat u voor 1 februari uw naam doorgeeft aan onze werkgroep. We gaan deze namen onder de zienswijze plaatsen. U kunt hiervoor een mail sturen naar

bezorgdepaardenhouders@gmail.com

Aandacht blijft!

Samen met andere werkgroepen, belanghebbenden, organisaties en bedrijven in de paardensector zijn we nog volop actief. Bijvoorbeeld door middel van het ontvangen van Tweede Kamerleden hier op locatie en uitleg te geven; het geven van interviews aan diverse media et cetera. Wij zijn zeker niet tegen defensie, we staan net als velen achter hun taken. Enkel de combinatie van F35-vliegtuigen en helikopters in dè paarden-hotspot van Nederland is geen goede. Beter is het om te kiezen voor een locatie waar minder focus op de paardensport ligt en minder paarden aanwezig zijn.

Alleen samen met u (grote steun vanuit de paardenwereld), heeft de werkgroep (inmiddels ondersteunt door Limburg Paardensport, LLTB en EC De Peelbergen) een kans van slagen.

Contributie inning 2024

Een dezer dagen zal de contributie automatisch worden geïnd. Die bedraagt € 30,00 (en € 15,00 per volgend gezinslid). Voor wie geen machtiging heeft getekend: graag dit bedrag voor 1 februari overmaken op nummer NL67RABO014.42.94.885. Dank u!

Wij hopen u zondagmiddag 28 januari te ontmoeten bij Van Dijck Groenteproducties en in de Turfhoeve!  Geef u uiterlijk morgen op voor deze gezellige bijeenkomst.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Frank van Eijkelenburg

Voorzitter – Telefoon (06) 29 53 61 64

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *