uitnodiging jaarvergadering 2014 op 26 februari 2014

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarvergadering op woensdag 26 februari te Maasbree.

Als speciale gast verwelkomen wij de heer Heinz Meyer, fokkerijadviseur namens stal Schockemöhle (zie ook www.schockemoehle.com) te Mühlen (Dld)

Datum: Woensdag 26 februari 2014

Locatie: restaurant Boszicht, Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree

Ontvangsttijd: 19.30uur

Agenda:
19.30uur
: Ontvangst met koffie en vlaai

20.00uur: Aanvang vergadering

Agenda:
1. Opening jaarvergadering
2. Notulen jaarvergadering 2013, digitaal toegezonden, ter inzage in de zaal. of Klik hier.
3. Mededelingen
4. Jaarverslag 2013
5. Financieel jaarverslag, verslag kascontrolecommissie en begroting 2014
6. Bestuursverkiezing: reglementair aftredend zijn mevrouw Josje Sleutels (niet  herkiesbaar), en de heren Jan van Beek en Frank van Eijkelenburg (beiden zijn  herkiesbaar). Het bestuur stelt als nieuwe kandidaat voor de heer Herm  Keltjens uit Velden. Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor de vergadering  voorgedragen worden bij het bestuur.
7. WVTTK
8. Rondvraag
9. Sluiting, waarna korte pauze

20.45uur: Inleiding door de heer Heinz Meyer, “Zuchtberater”van Stal Paul
Schockemöhle.

De heer Meijer zal ons zijn visie geven op de toekomstige gewenste fokkerij en licht daarbij toe hoe Stal Schockemöhle te werk gaan met de hengstenstapel, de merriestapel, de sportstal en de in- en verkoop via bijvoorbeeld de PSI Veiling.

22.15 uur: Afsluiting officiële gedeelte

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *