NVWA controles onderwerp van gesprek bij LLTB

Paard

Het is van groot belang dat paardenhouders zich bewust zijn van de noodzaak dat het paardenpaspoort te allen tijden bij het dier is, al is het maar om onnodige boetes voor (pensionstal)houders te voorkomen. Dat was een van de onderwerpen tijdens de kwartaalvergadering van LLTB vakgroep Paardenhouderij vorige week in Venlo.

De sector staat voor de uitdaging om paardenhouders te helpen om paardeneigenaren bewust te maken dat het paspoort bij het paard hoort. Houders van paarden worden sinds 2013 intensiever gecontroleerd door de NVWA. De focus ligt daarbij onder andere op een correcte identificatie en registratie (I&R), maar het paspoort speelt ook een grote rol in het kader van voedselveiligheid en dierziektebestrijding. De NVWA en pensionhouders signaleren echter dat het aanwezig zijn van het paspoort in de buurt van het paard niet altijd goed is geregeld en dat er onduidelijkheid bestaat over de nut en noodzaak van het paardenpaspoort. De NVWA heeft toegezegd ondersteuning te verlenen bij intensievere en juiste communicatie richting paardenhouders en paardeneigenaren.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *