Nieuwsblad oktober 2022

Beste leden,
Aanmelding Jubileumavond 30 jaar RPF overweldigend!
Inmiddels heeft het aantal aanmeldingen voor onze bijzondere jubileumavond de 150 overschreden! Het belooft dan ook een geweldige avond te worden die onze fokkers, hun partners en onze sponsoren veel te bieden heeft. Wellicht overbodig om nog even te memoreren maar toch:

Datum: zaterdag 29 oktober 2022
Tijd: vanaf 16.30 uur
Locatie: De Turfhoeve te Sevenum

Aanmelden is nog mogelijk per e-mail bij onze secretaresse Monique Lamers (mc.lamers@gmail.com) of telefonisch bij ondergetekende op (06) 29 53 61 64.

Vergeet u niet om dan de eigen bijdrage van € 20,00 per persoon over te maken op banknummer
NL67 RABO 0144 2948 85 t.n.v. RPF Limburg o.v.v. 30 jaar en uw naam.

Limburgse Veulenveiling 2022 wederom zeer geslaagd!
Onlangs is de ons welbekende Limburgse Veulenveiling – georganiseerd door de familie Hendrix onder aanvoering van Janou Hendrix – weer uitstekend verlopen. Via de fysieke en online-veiling zijn maar liefst ruim 110 veulens verkocht over de hele wereld. Niet alle veulens waren van Limburgse komaf, maar zij vormden zeker een groot aandeel. Met een gemiddelde opbrengstprijs van ruim € 10.000 in de fysieke veiling en online € 8.600, mogen we de Limburgse Veulenveiling gerust Nederlands koploper noemen. Wij danken de organisatie en vooral ook onze leden die hun assistentie hebben verleend voor hun inzet. Heeft u eventueel nog opmerkingen of verbetertips voor de volgende jaargang, laat het ons even weten!

Modernisering statuten RPF Limburg
Na 30 jaar Rijpaardenfokvereniging Limburg is het logisch dat onze statuten tegen het licht gehouden moeten worden. Ook nieuwe wet- en regelgeving (o.a. de nieuwe wet bestuursrecht WBTR), maken modernisering nodig. Daarom heeft het bestuur onder begeleiding van jurist Marc van de Boomen van QO advocaten, nieuwe conceptstatuten ontwikkeld. In het begin van 2023 zullen wij u hierover meer informeren zodat wij op de jaarvergadering 2023 uw goedkeuring voor de statutenwijziging zullen vragen.

Fokker zoekt Ruiter weer gestart
Inmiddels staan 12 jonge combinaties weer startklaar voor de eerste springles op maandagavond
17 oktober vanaf 19.30 uur bij De Vosberg in Panningen. Ook voor de maandelijkse ruiterfitness-trainingen o.l.v. Bo op den Drink van FunctioFysio is het aantal aanmeldingen groot.
Er zijn momenteel nog enkele amazones die geen beschikking hebben over een geschikt paard op een passende locatie. Indien u mogelijk een jong paard kunt aanbieden, dan kunt u bellen met onze projectleider Nico Schulpen telefoon (06) 54 32 01 35.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur

Frank van Eijkelenburg
Voorzitter
Telefoon (06) 29 53 61 64

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *