Jaarvergadering 9 maart a.s. met lezing van Daan Nanning

Onze jaarvergadering wordt gehouden op woensdagavond 9 maart.

Naast de gebruikelijke agendapunten hebben wij als gastspreker de heer Daan Nanning uitgenodigd. De voormalig springruiter en voorzitter van de hengstenkeuringscommissie houdt zich tevens bezig met fokkerij en training/verkoop van springpaarden. Hij zal een interessant onderwerp toelichten met de stelling “Er komen relatief meer succesvolle sportpaarden uit jonge merries en hengsten dan uit ouders op hogere leeftijd“.   Hij onderbouwt deze stelling met gegevens uit o.a een eigen inventarisatie. Deze stelling willen wij met hem bespreken hetgeen ongetwijfeld een interessante discussie zal opleveren! Tevens zal hij ons uiteraard deelgenoot maken van zijn kennis op gebied van o.a. fokkerij en handel in springpaarden.

 

Datum: Woensdag 9 maart 2016

Locatie: Zaal de Hoebereij, Kerkstraat 68-70 te Panningen

 

Programma :

19.30 uur  ontvangst met koffie en vlaai

20.00 uur  opening

  1. Notulen jaarvergadering  2015
  2. Mededelingen
  3. Financieel jaarverslag, verslag kascontrole en contributievoorstel
  4. Jaarverslag activiteiten
  5. Bestuursverkiezing: Statutair aftredend zijn Peter Jaspers, Marjan Cleven en Sylvia van de Velden. Allen hebben zich herkiesbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen volgens de statutair geldende procedure aangemeld worden bij het bestuur tot 48 uur voor aanvang van de vergadering.
  6. W.V.T.T.K.
  7. Rondvraag
  8. Sluiting vd jaarvergadering

20.45 uur  pauze

21.00 uur  Inleiding  door dhr Daan Nanning over de stelling:

            “Veulens van jonge merries en hengsten hebben voor topsport een hogere verwachtingswaarde dan veulens van ouders op hogere leeftijd“!

22.15 uur afsluiting

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *