Jaarvergadering 2018

Onze jaarvergadering is dit jaar op dinsdag 20 maart. We hebben weer een aantal belangrijke zaken met u te bespreken. U weet dat de Belgische fokkerij wereldwijd momenteel extra in de belangstelling staat. Daarom zal na afloop van de jaarvergadering een vooraanstaande BWP-afgevaardigde, de alom bekende Boudewijn Schepers, met ons in gesprek gaan over de Belgische fokkerij en kunnen wij met hem de verschillen met onze eigen fokkerij analyseren.

Datum       :  dinsdag 20 maart 2018

Aanvang    :  zaal open 19.30 uur, ontvangst met koffie, thee en vlaai

Locatie      :  Zaal de Houbereij, Kerkstraat 68-70 te Panningen

20.00 uur   :  aanvang vergadering

20.45 uur   :  pauze

21.00 uur   :  inleiding door de heer Boudewijn Schepers over:

“Hoe succesvol is de Belgische fokkerij van springpaarden en hoe wordt dit succes gerealiseerd?“

22.15 uur   :  afsluiting

Agenda

 1. opening jaarvergadering door de voorzitter
 2. notulen jaarvergadering 2017
 3. mededelingen
 4. jaarverslag 2017
 5. financieel jaarverslag, begroting 2018, verslag kascontrole commissie
 6. bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar is onze penningmeester Lotta Grolleman. Als nieuwe kandidaat-penningmeester dragen wij Gijs Reuls uit Panningen voor. Aftredend en herkiesbaar René Heijmans uit Kessel.Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de secretaris.
 7. evaluatie Limburgse veulenveiling
 8. voortgang project Fokker zoekt Ruiter
 9. te verwachten activiteiten
 10. WVTTK
 11. rondvraag

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *