Jaarvergadering 2015

Op maandagavond 23 februari 2015 is onze jaarvergadering. Dit jaar in het gemeenschapshuis in Kessel-Eik. Naast de gebruikelijke agendapunten, hebben wij Joris van den Oetelaar, directeur van het A.E.S., bereid gevonden om uit te leggen wat voor ons als fokkers de voordelen en eventuele nadelen kunnen zijn van het A.E.S., een jong en sterk groeiend stamboek. Degene die hier alvast wat over wil lezen kan terecht op de site van het stamboek: https://angloeuropeanstudbook.nl

 

Datum       : maandag 23 februari 2015

Aanvang   : 20.00 uur

Locatie     : Gemeenschapshuis Kessel-Eik, Maasstraat 20, Kessel-Eik (bij de kerk)

Agenda     :

– Ontvangst met koffie en vlaai

– Opening

– Notulen jaarvergadering 2014

– Mededelingen

– Jaarverslag verenigingsjaar 2014

– Financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015

– Verslag kascontrolecommissie, decharge en benoeming kascommissie 2015

– Bestuursverkiezing: reglementair aftredend zijn Lotta Grolleman en René Heijmans. Beiden hebben aangegeven zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangemeld worden bij de secretaris.

– Wat verder ter tafel komt

– Rondvraag

– Sluiting jaarvergadering

– Korte pauze

Inleiding door de heer Joris van den Oetelaar met uitleg over het A.E.S.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *