Algemene ledenvergadering KWPN Limburg

kwpn

Uitnodiging Najaarsvergadering KWPN-Limburg

Datum: 23 oktober 2014

Aanvang: 20.00u.

Locatie: Cafe zaal Wetemans, Dorpsstraat 7 6091 NJ Leveroy

Agenda:

1. Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

3. Notulen voorjaarsledenvergadering*

4. Begroting 2015.

5. Info Fokkerijraadslid.

6. Info Ledenraadslid.

7. Info Inspecteur.

8. Bestuursverkiezing.

Afdeling Noord, aftredend en niet herkiesbaar is Mevr. Suzanne Neefs. Het bestuur

  draagt Patrick Lemmen uit Reuver voor als kandidaat voor deze positie.

Afdeling Zuid, aftredend en herkiesbaar zijn Mevr. Caroline van Velzen en Dhr. Jan

  Meulenberg.

Leden van de afdelingen zijn gerechtigd kandidaten aan de voordracht toe te voegen

   voor 20 oktober bij het KWPN-Limburg secretariaat. De voordracht dient

   ondersteund te worden door tenminste 20 stemgerechtigde leden van de afdeling.

9. Rondvraag.

10. Sluiting.

*De conceptnotulen van de voorjaarsvergadering en begroting 2015 liggen een half uur

voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Het tweede gedeelte van de vergadering (vanaf 21:00u) is open voor alle belangstellenden.

Toelichting Wereldruiterspelen met Dirk Willem Rosie.

Aansluitend aan het (korte) formele gedeelte van de Ledenvergadering ontvangen we

niemand minder dan Dirk Willem Rosie met een terugblik op de onlangs in Frankrijk

gehouden Wereld Ruiterspelen.

dw-rosie
Dirk Willem Rosie

Dirk Willem is sinds 2012 hoofdredacteur van de Paardenkrant en staat bekend om zijn scherpe blik op de ontwikkelingen in sport en fokkerij.

Hij maakt regelmatig de tongen los door de spreekwoordelijke ‘knuppel in het hoenderhok te gooien’.

KWPN Limburg heeft hem gevraagd om de resultaten van het KWPN tijdens de Wereld Ruiterspelen 2014 te evalueren tegen de achtergrond van het KWPN fokdoel:

‘Het fokken van een prestatiepaard dat op Grand Prixniveau kan presteren’.

Zeggen 1e plaatsen op de WBFSH-rankings voor dressuur en springen nou echt zoveel over de kwaliteiten van een stamboek?

Dirk Willem zat tijdens de Wereld Ruiterspelen er met de neus bovenop.

Zijn analyses en bevindingen wil hij deze avond graag met ons delen. U bent van harte uitgenodigd om de discussie met hem aan te gaan en als fokker er uw voordeel mee te doen.

Dit gedeelte van de vergadering (vanaf 21.00u) is voor iedereen toegankelijk.

Klik op deze link om een flyer van deze avond te downloaden

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *