Nieuwsblad oktober 2022

Beste leden,Aanmelding Jubileumavond 30 jaar RPF overweldigend!Inmiddels heeft het aantal aanmeldingen voor onze bijzondere jubileumavond de 150 overschreden! Het belooft dan ook een geweldige avond te worden die onze fokkers, hun partners en onze sponsoren

Lees meer

Inning contributie 2022

Contributieafschrijving 22 mei 2022 Binnenkort wordt van uw rekening weer de jaarlijkse contributie afgeschreven. De algemene ledenvergadering heeft ingestemd om de tarieven over 2022 onveranderd te laten, d.w.z.: Volwassenen                                                                   € 25,00 2e familielid op zelfde

Lees meer