Vervolg clinic parcourbouw met Henk Linders en Luc Steeghs

 Clinic parcoursbouw voor jonge paarden

Vorig seizoen hadden we een bijzonder leerzame studieavond door Luc Steegs en Henk Linders over aandachtspunten bij het bouwen van hindernissen voor jonge paarden. De aanwezigen verzochten toen nadrukkelijk om een vervolgavond waarbij het praktijkgedeelte aan de orde kan komen. We zijn  blij dat beide heren hebben toegezegd om aan dit verzoek gehoor te geven en wel op:

Datum: Maandagavond 21 november

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: manege “De Vosberg “ te Panningen

In samenwerking met een aantal ruiters met jonge paarden op B niveau en paarden op M – Z niveau zullen zij ons uitleggen wat mogelijk en onmogelijk is met afstanden , wendingen en opbouw van hindernissen om een paard op te leiden tot een beter springpaard.

Wij zoeken nog enkele ruiters die met hun paard ( niveau B , M of Z )  mee willen rijden in de clinic. Gaarne aanmelden bij Rene Heijmans (06 21280118) of Frank van Eijkelenburg (M 0629 536164).

Op deze avond zijn ook niet leden van harte welkom!

Avond over speciaal voer met Gerrit van Ham

Nu het herfstseizoen weer is aangebroken , nodig ik u gaarne uit voor enkele activiteiten  van onze fokkersvereniging .

We  beginnen met een avond over voeding door een zeer speciale inleider en wel dhr Gerrit van Ham  . Hij heeft zijn sporen verdiend in het begeleiden van de voeding en het management van allerlei topstallen op gebied van sport en fokkerij.  Zie ook zijn website www.hamcohcc.nl  . Hij zal ons ook uitleg geven over zijn visie op o.a. :

  • Erfelijke verschillen in voedingsbehoefte
  • Zin en onzin van preventie van ocd via voeding van de merrie en het veulen van 0 tot 2 jaar
  • Invloed van diverse kracht- en ruwvoergrondstoffen op gezondheid en prestatie.

 

Datum : dinsdagavond 8 november

Aanvang : 20.00 uur

Locatie : Zaal “De Houbereij” , Kerkstraat te Panningen

NB : Introduce’s zijn van harte welkom !

Cursus bloedlijnen en fokkerij 2016

 

Zoals afgesproken gaan we in het winterseizoen van start met een cursus:

 

“Bloedlijnen en de fokkerij van Sportpaarden”

 

Deze cursus willen we in minimaal 3 en maximaal 5 avonden gaan geven. De locatie is nog niet bekend (we zijn met enkele plaatsen in onderhandeling).

Welke avond we dit gaan doen ligt aan de deelnemers. De planning is om eind november hiermee van start te gaan en dan een avond in december, een in januari en daarna gezamenlijk te bekijken of we nog meer avonden nodig hebben, c.q. meer avonden willen.

Wij verzoeken u dan ook om U zo spoedig mogelijk op te geven voor deze cursus en dan ook te vermelden naar welke avond in de week uw voorkeur uitgaat.

Degene die zich al opgegeven hebben staan al genoteerd, maar we zouden van hen graag horen welke avond hun voorkeur heeft.

We zullen dan aan de hand van de opgaves bekijken welke avond het beste uitkomt.

We gaan er van uit dat we ca. 20 cursisten laten deelnemen met een maximum van 25.

Jeugdleden genieten voorrang.

Opgeven per email bij Peter Jaspers: pwmjaspers@home.nl.

Inschrijving op volgorde van binnenkomst van de opgave.

 

De kosten zijn op dit moment ook nog niet bekend. Dit ligt aan de kosten van de accommodatie, de gastspreker(s) en de cursusmap.

We proberen de kosten te beperken en zeker voor de jeugdleden.

 

 

Te koop 5 jaargangen Sporthorsebreeding

Te koop 5 jaargangen ( 2007 – 2011 ) van het tijdschrift Sporthorse breeding / Horse Genetics.

Het zijn 5 professioneel ingebonden banden.

Alle 5 exemplaren zijn in nieuwstaat, dus ongelezen.

Omdat verkoper zelf niet betrokken is bij de paardensport / fokkerij wil hij deze 5 banden, voor een schappelijke prijs, overdoen aan een liefhebber. U kunt contact opnemen met:

marthendrikx@gmail.com

M. 0612945828 Haelen

Belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016 *UPDATE*

Op 27 september bracht de SRP al een bericht naar buiten over  de belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016. Dit leidde tot diverse vragen en onduidelijkheden in de sector. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft daarom een korte aanvulling op het bericht van 27 september jl.

Buitenlandse paspoort uitgevende instanties die paspoorten uitgeven voor paarden in Nederland en die momenteel identificatie gegevens rechtstreeks aanleveren aan de centrale databank (onder andere Belgische stamboeken en AES), kunnen deze werkwijze voorlopig ongewijzigd voortzetten. In overleg tussen RVO en die partijen wordt een passende, structurele oplossing gezocht.

Sinds 1 januari 2016 geldt naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften zijn terug te lezen in de EU-verordening 2015/262.

Op de website van de Sectorraad Paarden is een volledig overzicht te lezen van de belangrijkste wijzigingen en informatie omtrent het paardenpaspoort.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Regelgeving mbt het paardenpaspoort

Dit bericht ontvingen wij van de Sectorraad Paarden

 

 

Belangrijkste wijzigingen aan het paardenpaspoort per 1 januari 2016

 

ERMELO (SRP) – Per 1 januari 2016 zijn er een aantal zaken veranderd met betrekking tot de paardenpaspoorten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kwam onlangs met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2016 van kracht maar waren niet eerder compleet beschikbaar voor de Sectorraad Paarden.

 

Sinds 1 januari 2016 geldt naast de al bestaande voorschriften, in alle landen van de EU een aantal nieuwe voorschriften voor identificatie en registratie van paarden. Deze voorschriften zijn terug te lezen in de EU-verordening 2015/262.

 

De paspoorten die vanaf 1 januari 2016 worden uitgegeven zien er van binnen iets anders uit dan de oudere paspoorten; de volgorde van de hoofdstukken is anders.

De identificatiegegevens en het hoofdstuk medische behandelingen staan nu voor in het paspoort. Verder heeft ieder paspoort nu een serienummer dat verwijst naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zo zijn ook blanco (nog niet uitgegeven) paspoorten zonder logo altijd te herleiden naar een paspoort uitgevende instantie.

 

Sinds 1 januari 2016 moeten de beschrijvende schets én de getekende schets van het paard in het paspoort ingevuld worden, ook al is het paard gechipt. De getekende schets mag alleen achterwege blijven, als in plaats daarvan 2 duidelijke foto’s van het paard in het paspoort worden opgenomen.

 

Identificatiegegevens

Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een paard dat de identificatiegegevens in het paspoort altijd actueel en correct zijn.

Dit geldt met name voor:

  • De status van het paard of het wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.
  • Of het een geregistreerd paard is of niet. Een geregistreerd paard is een paard dat is ingeschreven bij een erkend stamboek of een paard met een FEI-paspoort.
  • Informatie over het eigenaarschap. Dit hoeft alleen als de paspoort uitgevende instantie dit op grond van haar reglementen eist.

 

Centrale databank

Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoort uitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank.

Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie. De paspoort uitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.

 

Op de website van de Sectorraad Paarden is een volledig overzicht te lezen van de belangrijkste wijzigingen en informatie omtrent het paardenpaspoort.

Woensdag 21 september Limburgse Veulenveiling

Volgende week woensdag, 21 september, is weer de Limburgse Veulenveiling.

Dit jaar zal deze voor het eerst worden gehouden in Equestrian Centre de Peelbergen
in Kronenberg. Adres: Travers 5 (voor de navigatie, Peelstraat aanhouden)

De presentatie zal om 11.00 u aanvangen en om 14.30 u zal de veiling starten.

Er zullen deze middag en avond 109 veulens geveild worden.

Kijk voor de lijst op de site van de Limburgse Veulenveiling.

 

Wij wensen alle deelnemers maar vooral onze leden veel succes toe.

Deelname excursie naar Willem Greve en Henrika Florijn mogelijk

Op zaterdag 24 september a.s. organiseert de Studieclub Ysselsteyn eo. een excursie naar de stal van Willem Greve te Markelo en de fokkerij van Henrika Florijn te Geesteren (Gld). Er zijn nog ca. 10 plaatsen vrij voor niet-leden van de Studieclub.
Niet leden betalen € 10,- in de bijdrage aan de bus. Lunch kosten ca. € 24,-.
Opgeven bij Monique Lamers-Couwenberg: mc.lamers@gmail.com.
Wees er snel bij want vol=vol

Succes bij Nationale Merriekeuring in Ermelo

Tijdens de Nationale Merriekeuring van het KWPN in Ermelo werd de door onze leden Peter Jaspers en Mireille Hoenjet-Jaspers gefokte 3-jarige merrie Irmette Balia PJ v. Don Diablo HX x Ustinov uitgeroepen tot reserve kampioen van Nederland.

De merrie werd als veulen verkocht aan Stal Hendrix in Kessel kreeg het volgende commentaar van de jury: “Deze Don Diablo HX-dochter beschikt over heel veel merrieopdruk en wist bij het vrijspringen te overtuigen met haar zeer goede techniek en reflexen.”

 

Peter en Mireille namens de hele vereniging van harte gefeliciteerd.

« Older Entries